Privacy & Cookies

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Dit in uw belang, maar ook in ons belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, wie de gegevens verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Ons privacy- en cookiebeleid

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Octopush hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbewaring (AVG). Mocht u hier vragen over hebben dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken op info@octopush.nl.

Privacy

De persoonsgegevens hebben als doel om een inschrijving, aanvraag of facturatie te kunnen uitvoeren ten behoeve van de diensten die u heeft afgenomen. Hierbij maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met u.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze diensten en contactmomenten die u met ons heeft gehad. Denk aan bronnen zoals, contactformulieren, inschrijving voor de nieuwsbrief of het ontvangen van een e-mail.

Welke gegevens slaan wij op?

Bij het gebruik of aanschaf van onze diensten hebben wij te maken met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

  • Geslacht
  • Organisatie & bedrijfsnaam
  • KVK-nummer
  • BTW-nummer
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Het opslaan van uw persoonsgegevens

De verantwoording voor het veilig opslaan van uw gegevens ligt bij Octopush. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk of wettelijk is bepaald.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens uit onze database

Het is ten alle tijden mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of permanent te laten verwijderen uit onze database. Hiervoor dient u schriftelijk verzoek in te dienen bij ons via info@octopush.nl. Octopush zorgt dat dit op een zorgvuldige manier verwerkt wordt.

Mailing

Om u op de hoogte te houden van wijzigingen over onze diensten, aanbiedingen van onze diensten of andere inhoudelijke informatie, gebruiken wij een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verzonden onder alle e-mailadressen van gebruikers die toestemming hebben gegeven om benaderd te worden.

Cookies

Cookies verwijderen

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. U kunt uw browser zo instellen om geen cookies meer op te slaan of uw cookies te verwijderen in uw browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kunt u niet meer alle functionaliteiten gebruiken van onze website. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in uw browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij u ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij zeer aangrijpende wijzigingen zullen wij dit met u op een duidelijke en opvallende wijze communiceren.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over privacy? Dan verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor specifieke vragen, opmerkingen of klachten omtrent uw privacy, kunt u contact met ons opnemen.